Cease ready, be part of the game now with tipps und tricks book of dead continuing good fortune many victories anticipate you actually!
Jak pracujemy

Znajomość prawa i procedur administracyjnych. Najlepsza oferta dla graczy jak oszukać automat. Daj spokój. Zwiększona szansa na wygraną!

Kompleksowo przygotowujemy inwestycję w zakresie administracyjno-prawnym;

Usprawniamy proces formalno-prawny rozpoczynając wymagane procedury z odpowiednim wyprzedzeniem;

Działamy z dużą skutecznością w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, również dla inwestycji wymagających uzgodnień z konserwatorem zabytków;

Mamy duże doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej, wydziałami architektury i budownictwa, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, Zarządem Terenów Publicznych;

Dysponujemy szeroką wiedzą w zakresie stosowania i interpretacji prawa dotyczącego inwestycji o charakterze nadbudowy, rozbudowy lub adaptacji;

Profesjonalnie przeprowadzamy inwestycję przez wszystkie etapy realizacji.

WYSOKIE STANDARDY PRACY I BEZPIECZEŃSTWO BUDOWY

Każdorazowo sporządzamy rzetelne i dokładne ekspertyzy techniczne budynku, z uwzględnieniem konieczności wykonania dodatkowych badań geotechnicznych;

Zapewniamy nadzór kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego (z wymaganymi uprawnieniami) nad prawidłowością prac;

Zapewniamy stały nadzór inwestorów nad całością procesu budowy;

Ubezpieczamy nasze inwestycje na minimum 1 milion złotych;

Każdorazowo zabezpieczamy teren zaplecza budowy;

Konstrukcję nadbudowy wraz z nowym dachem wykonujemy nad dachem istniejącym zanim zostanie on rozebrany – tym samym strop ostatniego zamieszkałego piętra zawsze jest osłonięty i chroniony przed opadami deszczu;

Codziennie kontrolujemy zabezpieczenia chroniące przed dostawianiem się wody deszczowej na nadbudowywaną powierzchnię i na sufity mieszkań poniżej;

Zabezpieczamy nowobudowane konstrukcje przed zagrożeniami związanymi z silnym wiatrem;

Zgodne z wymogami zabezpieczamy daszkami ochronnymi teren wokół budynku;

Zatrudniamy sprawdzone firmy wykonawcze, dysponujące pracownikami świadomymi zagrożeń i wymagań związanych z wykonywaniem prac budowlanych na zamieszkałym budynku;

Dajemy możliwość ustanowienia nadzoru ze strony inspektora nadzoru budowlanego ustanowionego przez właściciela budynku oraz możliwość kontroli terenu budowy i sposobu prowadzenia prac w dowolnym momencie;

Współpracujemy z właścicielami nieruchomości na wszystkich etapach realizacji;

Koncepcję architektoniczną i projekt architektoniczno-budowlany konsultujemy z zarządem budynku;

Udzielamy 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

WYKWALIFIKOWANA i profesjonalna KADRA

Projektują dla nas najlepsze pracownie architektoniczne w Warszawie, m.in. Projekt Praga, WWAA;

Zatrudniamy doświadczonych konstruktorów i inspektorów nadzoru budowlanego;

Prace budowlane wykonują dla nas wyłącznie sprawdzeni, solidni wykonawcy i instalatorzy;

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu akustyki, wentylacji  i innych dziedzin;

W zakresie modernizacji budynków objętych ochroną konserwatorską korzystamy z przygotowywanych przez profesjonalistów opracowań konserwatorskich.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW

Mamy duże doświadczenie w realizacji kompleksowych remontów kamienic  i budynków (w zakresie instalacji, elewacji, balkonów, klatek schodowych, przejść bramowych, piwnic i innych);

Znamy techniki odnawiania elementów zabytkowych w budynkach; współpracujemy z konserwatorami zabytków różnych specjalizacji; przygotowujemy indywidualne programy prac konserwatorskich;

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIE

Dbamy o estetykę powstającej architektury i jej harmonijne wkomponowanie w istniejący budynek i otoczenie;

Materiały i rozwiązania technologiczne dobieramy pod kątem ich wysokiej jakości;

Racjonalnie planujemy rodzaj konstrukcji nadbudowy, uwzględniając specyfikę techniczną istniejącego budynku i dostosowanie jej do stanu istniejącego (np. uwzględnienie słabej jakości cegieł w ściance kolankowej budynku lub wpisanie konstrukcji w istniejący, drewniany strop);

KRÓTKI CZAS BUDOWY I KOMFORT MIESZKAŃCÓW

Starannie planujemy inwestycję przed jej rozpoczęciem skracając rzeczywisty czas prowadzenia prac;

Za pomocą uprawnionego geodety sporządzamy dokładną inwentaryzację stanu istniejącego;

Projekt architektoniczny, projekt budowlany i wykonawczy przygotowujemy z opisem szczegółów technicznych ( co pozwala na zaplanowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych jeszcze przed rozpoczęciem budowy);

Sprawdzamy u dostawców dostępność materiałów potrzebnych na każdy etap budowy (aby wyeliminować opóźnienia w dostawach w trakcie realizacji inwestycji);

Przygotowujemy harmonogram budowy, pozwalający na prowadzenie robót budowlanych równolegle przez różne ekipy w jednym czasie;

Materiały i rozwiązania technologiczne dobieramy również pod kątem łatwości i szybkości w ich zastosowaniu;

Uwzględniamy specyfikę budowy polegającą na  prowadzeniu prac budowlanych na zamieszkałym budynku, na każdym jej etapie;

Prace rozbiórkowe prowadzimy w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców (staranna izolacja strefy budowy od reszty budynku, ograniczająca ilość kurzu i hałasu);

Transport materiałów budowlanych na górę realizujemy zewnętrzną windą budowlaną;

Zapewniamy regularne sprzątanie klatek schodowych;

Prace budowlane prowadzimy w godzinach 8.oo–17.oo, a w przypadkach konieczności wydłużenia ustalonych godzin powiadamiamy zarząd wspólnoty i mieszkańców.

projekt Filip Zagórski / kodowanie 4mk

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.